Chceš vedieť niečo o Biblii ???

Chceš vedieť  niečo o Biblii ???

                       O BIBLII

 

·         Slovo Biblia pochádza z gréckeho Biblion- kniha.

·         Bibilia nie je jediná kniha, ale súbor niekoľkých kníh (niekoľko kníh spolu).

·         Biblia obsahuje 66 kníh, delí sa na Starý (39) a Nový Zákon (27). Jednotlivé knihy sa  následne delia na tzv. kapitoly a potom aj na verše (krátke úryvky). Vybrané časti sú rozdelené do tzv. perikop- čiže tématicky oddelených častí Biblie (väčšinou podľa príbehov).

·         Pisatelia Biblie sú ľudia rôzneho spoločenského postavenia napr. drobní remeselníci, rybári, ale aj lekár alebo významní panovníci vtedajšej doby (kráľ Šalamún, kráľ Dávid- historicky doložené postavy).

·         Celkom ide o cca 40 pisateľov.

·         Biblia vznikla v období približne 1600 rokov ( od 15. storočia pr. Kristom do 1. storočia po Kristu).

Napriek dlhému obdobiu vzniku, aj napriek tomu, že jej pisateľmi je asi 40 autorov rôzneho spoločenského postavenia, si Biblia (pri hlbšom skúmaní) v ničom neodporuje- dopĺňa sa.

·         Starý Zákon vznikal prevažne v hebrejčine a čiastočne v aramejčine, Nový zákon najmä v gréčtine.

                                                                                 

             ZAUJÍMAVOSTI O BIBLII

·         Je suverénne najčítanejšia kniha na svete.

·                                                       Je často nazývaná Knihou kníh.

·         Je čítaná všetkými vekovými kategóriami- od malých detí, cez mládež, dospelých až po seniorov na celom svete.

·                                                       Biblia alebo jej časti sú preložené do takmer 2500 jazykov a dialektov na svete.

·         Biblia zachytáva zaujímavé príbehy, ale je písaná aj v obrazoch- to znamená, že texty majú hlbší význam.

·          

·         Pravosť súčasných biblických textov bola niekoľkokrát potvrdená- napr. aj tzv. Zvitkami od Mŕtveho mora- nálezmi časti kníh Izaiáša v kumránskej jaskyni v roku 1947 (texty pochádzajú z obdobia cca 2-3 storočia pred n.l.)- pri porovnaní so súčasnými textami sú viacmenej zhodné.

·          

·         Biblia bola prepisovaná ručne. Po vynájdení mechanickej kníhtlače Johannom Guttenbergom bola vytlačená týmto spôsobom ako prvá práve Biblia. To pomohlo k  jej výraznému rozšíreniu a následne aj kníh vôbec.