Si chránený krvou ....?

Si chránený krvou ....?

Poznáte  príbeh Iana McCormaca ?

 

Tak ako zachránila vyliata krv baránka Izraelitov Egypte,
                                                      tak krv Ježiša Krista zachráni aj teba.

 

Pútavý príbeh mladého muža, surfistu z Nového Zélandu, ktorý bol 4x zasiahnutý najjedovatejšou medúzou sveta zvanou štvorhranka smrteľná - fleckerová - Chironex Fleckeri. Klinicky "zomrel" ale Boh ho priviedol späť do života, aby podal svedectvo o Božej láske a milosrdenstve a tak zachraňoval duše ľudí pre Boha. Je to príbeh o stretnutí so smrťou a čo sa za ňou skrýva - čo človeka očakáva po smrti. Ian McCormack v nemocnici na ca. 20 minút zomrel a počas tejto doby mal zážitok pekla, kam by sa bol dostal, keby mu Boh pri zomieraní nebol ukázal slová modlitby spasenia, ktoré sa modlil v sanitke. Bola to modlitba hriešnika , ktorá mu zachránila život a spasila ho od večného zatratenia v pekle.....
 

https://www.youtube.com/watch?v=zPp-6ggM-IE