TRI STROMY - príheh

TRI STROMY - príheh

  Tři stromy

Na vrcholu kopce rostly tři mladé stromy. Byly velkými přáteli a vyprávěly si, který z nich má jaké přání. První strom řekl: „Doufám, že se jednoho dne stanu vyřezávanou truhlicí s pokladem, že budu plný zlata a drahokamů a všichni uvidí moji nádheru.“ Druhý strom řekl: „Jednoho dne chci být mocnou lodí. Budu převážet krále a šlechtice. Všichni budou v bezpečí díky mé síle.“ Nakonec třetí strom řekl: „Já chci pořád růst, abych byl nejvyšším stromem v lese. Když se lidé podívají nahoru do mých větví, uvidí nebe a pomyslí si, jak blízko k Bohu jsem se dostal. Proslavím se jako nejvyšší strom všech dob.“

Uplynula řada let. Jednou přišli na vrchol kopce dřevorubci,všechny stromy porazili a uložili dřevo proschnout někam do tmy. Trvalo to dlouho. Nejsmutnější byl třetí strom, protože už nemohl vyrůst nejvýš a stát se slavným.

Ale pak přišel čas, kdy stromy prožily svůj velký den. První se dostal k tesařům a ti z něj vyrobili jesle, korýtko pro krmení dobytka. Do těchto jeslí později Marie uložila Božího syna, Ježíše. Strom slyšel ukolébavku, kterou zpívala Marie, viděl pastýře a mudrce, kteří se Ježíši klaněli, a řekl si: „Přece jen mám krásný úkol, leží ve mně nejvzácnější poklad na světě…“

Druhý strom použili na stavbu člunu. Mnoho let vozil rybáře za prací, ale jednoho dne nastoupil do člunu zvláštní muž - Boží Syn. Strom slyšel Ježíše promlouvat láskyplná slova, která nikdy předtím neslyšel. V divoké bouři, kdy se strom bál, že síla jeho dřeva v lodi nevydrží, Ježíš poručil bouři: „Utiš se!“ A bouře ustala. Tehdy strom poznal, že veze nejmocnějšího Krále všech králů.

Ze třetího stromu byl vyrobený kříž jako nástroj na popravy lidí. Strom byl z toho zoufalý. Odsouzenec nesl ten kříž na vrchol kopce, pak toho muže ke kříži přibili a stalo se něco zvláštního. Z tohoto kříže se neozývalo proklínání, ale slova odpuštění, slova spásy pro litujícího lotra, slova péče o zarmoucenou matku a slova důvěry k Nebeskému otci. Strom poznal, že se splnilo jeho přání a že se dostal nejblíže Bohu jak je jen možné. Na jeho dřevě byl ukřižován Boží syn - Ježíš. Dodnes není žádné dřevo slavnější, než dřevo Kristova kříže.Čo myslíte děvčata a kluci, souvisí ten příběh nějak i s vaším životem?Když se ti zdá, že věci ve tvém životě nejdou tak, jak by sis přál, věř, že Bůh má pro tebe svůj plán. Když budeš Bohu důvěřovat, On ti dá, po čem tvé srdce touží, ale možná trochu jinak, podobně jako v příběhu o třech stromech. Každý strom dostal, co chtěl, ale ne způsobem, který si představoval. Jaké má Pán Bůh s námi plány, to často dopředu nevíme. Ale víme, že Jeho cesty jsou vždycky nejlepší.